Consider A Dating Relationship. Now Draw A Dating Relationship. I Guess You will Make The same Mistake As Most individuals Do

She went down from a bus and stood in the entrance of a giant and old iron gate. It was two months after she went back to Sorsogon, her province. Within that three months, she had had a chance to go inside Mister Gustavo’s room solely two instances. She didn’t choose anybody at the event, but a number of days later, two emails appeared in her inbox from a man who was there. She did not see the old man who devotedly watch her from the time she entered the gate and while she’s strolling in direction of the mansion. He also requested his children in the event that they noticed her, however like him, they did not, starting final evening. Ermin felt horrified. All of them noticed Maria final night time in the same situation. She didn’t even predict that it’s going to be her final. Maria questioned why she was referred to as by Gustavo despite the fact that Eduardo was there to present his orders of no matter he needs. She thought she could earn more cash by working overseas than selling vegetable which she can’t even do due to the war of their province.

Tila could ibubulong ang kanyang amo. Mag-aalas siyete ng gabi, wala pa rin si Maria, nang biglang could kumatok sa kanilang pintuan. Marahang kumatok saka pumasok si Maria sa kwarto ni Gustavo. Noong unang pagkakataon na nakapasok si Maria sa kwarto ni Gustavo halos hindi rin sila nagkita. Ikinuwento ng kanyang dalawang anak na nanaginip silang nakita nila ang kanilang ina na umiiyak sa kwarto nila. Tinanong niya ang kanyang mga anak kung nakita nila si Maria ngunit hindi nila ito nakita simula ng nakaraang gabi. Nakita niyang tumagos sa pader ang katawan ni Maria. Tiningnan niya ang buong kabahayan, inisip niya kung paanong patay na si Maria nang mahigit dalawang buwan, gayong dala-dala pa niya ang mga pera’t kagamitan na nakikita niya sa paligid ng bahay. Hinintay niya nang hinintay ang kanyang asawa. Ang amongst si Gustavo ay dating magaling na doktor na nabaliw dahil iniwan ng kanyang Filipinang asawa. Dahil paglabas niya, hindi na siya ang dati. Kapag hinahawakan siya ni Ermin para aluhin napapaso ito dahil sa sobrang lamig ng kanyang katawan. Lagi silang nag-aabang na luluwas sa bayan si Maria ngunit hindi man lang nila ito matiyempuhan.

Hindi ito gaanong nagsasalita bagamat nananatili pa rin itong maasikaso at mapagbigay. Pautal-utal na Ingles ang ginamit ni Eduardo, maging iyon ay hindi gaanong naintindihan ni Maria. Tinitigan muna siya ng lalaki bago nagpumilit magsalita ng Ingles. Madilim ang bahagi ng kama kung saan nakaratay si Gustavo kaya hindi halos naaninag ni Maria ang mukha ng matandang lalaki. Minsan, isang hatinggabi, napabalikwas si Ermin nang marining niyang pumapalahaw sa bintana si Maria. Nabawi nila agad ang lupang isinangla at nakapagpagawa sila ng bagong bahay. Inabot sila ng kalahating araw para lamang libutin ang buong mansion. Ibinalita nila na noong isang araw. Dalawang buwan na rin ang nakakaraan mula nang bumalik siya sa bayan nila sa Sorsogon. Ang dalawang lalaki ay mula sa Spanish Embassy. Hindi siya naniwala sa dalawang lalaki. Kinukumutan siya ni Ermin at niyayakap, ngunit pakiramdam nito para lamang itong yumayakap sa hangin. Maria Labo na naaagnas sa ilalim ng kama ng amo nito sa Espanya. All of them have been ready a bomb to fall on their place, so they will die together, except Maria Labo. Maria and Ermin Labo resided in a small hut made of cogon and bamboo which was located close to the foot of the mountain removed from the village.